Stavby inženýrských sítí a zasíťování pozemků

1. jihomoravská stavební s.r.o. se specializuje na stavby inženýrských sítí a zasíťování pozemků. Prostřednictvím vlastních specializovaných skupin s mechanizací budujeme vodovodní a dešťové kanalizace a kanalizační řady, retenční nádrže a vsakovací systémy. Budujeme také vodovodní a kanalizační přípojky. Ve spolupráci, kterou zajistíme, pro vás dokážeme zhotovit navíc i veřejné osvětlení, plynovod nebo třeba internet.

Ve spolupráci se správci sítí zajistíme patřičné zkoušky a v asistenci s vámi předáme nově vybudované sítě těmto správcům.

Zabýváme se také kompletní dodávkou dešťových kanalizací, odvodněním komunikací, budováním vsaků a retenčních nádrží nebo vsakovacích systémů např. systém RAUSIKO od výrobce REHAU.

Zasíťování celých čtvrtí včetně splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a systému Rausiko, vodovodních řadů, veřejného osvětlení, optických kabelů a plynových přípojek jsme schopni provést na “zelené louce” a vybudujeme ho v krátkém čase. V oblasti Znojmo Oblekovice stojíme za zasíťováním 6ti ulic ve čtvrti Nové Oblekovice.

V případě výskytu jakýchkoliv problémů jsme vždy našli řešení, které předkládáme investorovi a často je pak vybráno jako nejvýhodnější. Známe problémy, na které je lékem sanace komunikací, odvodnění území nebo obetonování kanalizací. S řešeními máme praktické zkušenosti a víme, jak je řešit. Dokázali jsme například snížit našemu klientovi náklady na opravu kanalizace kvůli špatné projektové dokumentaci cizího dodavatele o dvě třetiny.

Ve spolupráci s místními správci vod zhotovíme a předáme na zasíťovaném území kompletní vodovod. Stejně tak zhotovíme veřejné osvětlení, plynovod, internet a další potřebné sítě.

Výhodou spolupráce s námi je rychlost prací, bezstarostnost a efektivní práce za dobré peníze.

Nabízené služby

Kromě staveb inženýrských sítí vám 1. jihomoravská stavební s.r.o. pomůže se všemi druhy pozemních staveb » jako jsou bytové a rodinné domy, kancelářské nebo občanské budovy či budovy a systémy pro skladování nebo výrobu. Naší další specializací jsou zejména spodní a hrubé stavby, ale provedeme i rekonstrukci nebo kompletní dům na klíč. K tomu vám navíc vyřídíme i dotace Dešťovka » nebo Nová zelená úsporám ».

Pečlivě se sami věnujeme i projekčně přípravné části », která předchází každé stavbě. Vybrat si u nás můžete například z hotových projektů a staveb na klíč nebo si nechat ke stavbě zhotovit projektovou dokumentaci.

Prostřednictvím naší divize Klimatizace – Hustopeče » dokážeme kompletně připravit stavbu na montáž klimatizace a vhodnou klimatizaci vám také dodat, kvalitně namontovat a pravidelně důkladně servisovat.

Kompletní přehled nabízených služeb »

Potřebujete vybudovat inženýrské sítě?