Reference

Za dobu naší existence jsme postavili řadu staveb, ať už se jedná o spodní a hrubé stavby, rodinné domy na klíč či bytové a průmyslové budovy. Dokážeme stavět nejen drobné stavby pro fyzické osoby, ale i rozsáhlé komplexy pro investory. Níže naleznete příklady našich referencí.

Obytný soubor Znojmo – Oblekovice

Termín realizace: 12/2018 – 12/2019

Rozsah realizace:

 • projekt pro realizaci stavby bytového domu (06/2019 – 09/2019):
  realizace projekčních prací pro realizaci stavby bytového domu – architektonicko-stavební část, konstrukční část (statika), elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vytápění, plynovod, požárně-bezpečnostní řešení stavby
 • hrubá stavba bytového domu – blok K (12/2018 – 12/2019):
  – hrubá stavba bytového domu;
  – výkopové a zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce VELOX, železobetonové schodiště vnitřní, zateplení soklu, ležatá kanalizace splašková i dešťová, izolace proti vodě folie;
  – komplení konstrukce střechy vč. izolace – tepelná izolace spádová, krytina střechy folie vč. prostupů, klempířské prvky, střešní výlez; 
  – dešťová kanalizace vnitřní, přípojky dešťové kanalizace vč. vsakovacích galerií, výkopové a zemní práce.

Termín realizace: 08/2018 – 12/2019

Rozsah realizace:

 • inženýrské sítě (08/2018 – 12/2019):
  splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek a vsakovacích galerií, vodovod vč. výkopových a zemních prací
 • komunikace (03/2019 – 12/2019):
  podkladní nosné vrstvy, zivičné povrchy, obrubníky, dlažby chodníků a parkovacích stání, silnice, uliční vpusti, veřejné osvětlení, sanace pláně pod komunikací

Stavba 3 rodinných domů v Opatovicích

Termín realizace: 2014 – 2015

Rozsah realizace:

Stavba 3 samostatných rodinných domů na klíč vč. příjezdové cesty, parkovacích stání, silnice, oplocení z monolitických dílců a potahovaného pletiva.

Stavba rodinných domů: základové desky, hrubé stavby (Porotherm), dokončovací práce – anhydritové podlahy, rozvody elektřiny, vytápění a vody, zdravoinstalace, koupelny, obklady, omítky, malování, interiérové dveře. Variace – možnost vyměnit obytnou místnost za garáž.

Rekonstrukce rodinného domu v Lysicích

Termín realizace: 2013 – 2014

Rozsah realizace – kompletní přestavba domu:

bourací práce v interiéru i exteriéru, demolice části domu, odstranění starých podlah a odpadu, zdění interiéru, zdění vnějšího zdiva, kompletní přístavba části domu a zdění z Porothermu, omítnutí kompletního interiéru včetně vymalování, stavba střechy a rekonstrukce staré střechy, zateplení střechy, zateplení fasády a nahození nové omítky, vybudování nových podlah včetně zateplení, obložení fasády dřevěným obkladem, obklady v koupelnách a na wc, dodání zařizovacích předmětů včetně usazení a namontování, dodávka a montáž nových EURO oken, dodávka a zabudování vnitřních dveří, zhotovení nových systémů topení, rozvody vody a elektroinstalace, zabezpečovací systém.

Rodinný dům v Hustopečích

Termín realizace: 06/2017 – 06/2018

Rozsah realizace:

Realizace spodní stavby vč. základových konstrukcí, přípojek vody a kanalizací, schodiště, opěrných stěn, izolace a příprava pro montáž dřevostavby. Dokončovací práce domu – sádrokartonové konstrukce, tepelné izolace, dlažby a obklady, elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vytápění domu, malby a nátěry, terénní venkovní úpravy, základy pro oplocení, chodníky a komunikace.

Hrubá stavba rekreačního objektu v Lulči u Vyškova

Termín realizace: 06/2018 – 07/2018

Rozsah realizace:

Hrubá stavba 1. podlažního zděného rekreačního objektu vč. zastřešení – výkopy a základové konstrukce, izolace proti vodě, svislé konstrukce, střešní konstrukce, tepelná izolace střechy, samonivelační podlahy, přípojka splaškové a dešťové kanalizace, hrubé terénní úpravy.

Hrubá stavba rodinného domu Vojkovice

Termín realizace: 05/2018 – 06/2018

Rozsah realizace:

Hrubá zděná stavba, vč. krovu a zastřešení (stavba na hotovou základovou desku) – svislé konstrukce vč. příček zdivo Ytong, stropní konstrukce Porotherm vč. monolitických částí, konstrukce krovu vč. přístřešku pro auto, pálená krytina, klempířské prvky.

Bungalov ve Starovičkách

Termín realizace: 10/2017 – 04/2018

Rozsah realizace:

Kompletní výstavba bungalovu na klíč (bez finální úpravy fasády) – základové konstrukce, svislé zděné konstrukce, komín, zastřešení, tepelné izolace, samonivelační podlahy, sádrokartonové konstrukce, omítky, dlažby a obklady, pokládka podlah, zateplovací systém bez finálních úprav (na přání investora), výplně otvorů, zdravotechnické instalace – rozvody vody, kanalizace dešťové a splaškové, topení, přípojky.

Stavební firma 1. jihomoravská stavební s.r.o. » je brněnská firma, která působí v Brně, Hustopečích i na celé jižní Moravě. Existuje řada důvodů, proč stavět s námi »

Kompletní přehled nabízených služeb »

Chtěli byste o našich stavbách vědět více? Rádi byste probrali vaši situaci?