Projekčně přípravná část

Projekčně přípravná část předchází každé stavbě. U stavební firmy 1. jihomoravská stavební s.r.o. si můžete vybrat z hotových projektů a staveb na klíč. Jejich výhodou je jasná a pevná cena, specifikované standardy, stanovené postupy provedení a krátké dodací termíny

Dokážeme vám zpracovat projektovou dokumentaci podle vašich požadavků. U staveb, které realizujeme, vám rádi vypracujeme také výkaz výměr, vizualizaci či vyřídíme stavební povolení nebo dotace.

Projektová dokumentace

Dáme vám možnost vybrat si z hotových projektů a staveb na klíč. Jejich výhodou je jasná a pevná cena, specifikované standardy, stanovené postupy provedení a krátké dodací termíny, např. 1 patro bytového domu v hrubé stavbě za 1 měsíc nebo bungalov na klíč připravený k nastěhování za 4 měsíce. Zatímco jinde byste za každou změnu v projektu zaplatili třeba i 70 000 Kč, s naším projektantem zvládnete nakreslit změny za jedno odpoledne v rámci ceny.

U staveb all inclusive nebo u staveb, které budeme stavět a které jsou náročnějšího charakteru, vám zpracujeme vizualizaci, aby se předešlo případným nedorozuměním. Ta představuje významnou úsporu vás jakožto investora, ať už jste developer, obec nebo soukromý stavebník.

Individuální projekci provádíme u kompletních stavebních celků jako jsou projekty čtvrtí, budov, ulic a studií zastavitelnosti s návazností na ekonomiku projektu. Tu následně vyhodnotíme a doporučíme vám nejvhodnější řešení.

S projekcí objednanou u nás vyřizujeme také územní řízení a stavební povolení včetně všech vyjadřovacích zpráv. Zařídíme vám i dotaci Dešťovka » a Nová zelená úsporám ».

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je základní článek pro realizaci jakéhokoliv díla, ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci. Projektové dokumentace mají různé formy podle toho k jaké technologii se vztahují, anebo podle stupně rozpracovanosti díla. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti pro provedení díla a následný bezpečný provoz dle platných norem.

U nás vám projektovou dokumentaci zpracuje autorizovaný inženýr podle vašich požadavků.

Projekčně přípravná část - Výkaz výměr

Výkaz výměr

Máte již vypracovanou projektovou dokumentaci? Doporučujeme vám si k ní opatřit výkaz výměr, někdy uváděný jako položkový rozpočet. Z výkazu výměr by měly být zřejmé jednotlivé položky včetně výpočtu jejich množství, např. kolik bude mít vaše koupelna m² a kolik bude potřeba objednat m³ betonu či kolik kusů cihel a překladů. Každá položka také obsahuje cenu za jednotku a cenu celkem. Hned tak zjistíte, kolik za každou položku zaplatíte a kolik vás budou stát jednotlivé části stavby.

Ne vždy je výkaz výměr součástí dodávky projektové dokumentace. Pokud součástí projektu není, je velmi pravděpodobné, že proto neznáte ani cenu stavby. Jeho absencí vám pravděpodobně mohou vzniknout i víceprace, které vám budou doúčtovány.

Více o výkazu výměr »

 

Nabízené služby

1. jihomoravská stavební s.r.o. vám pomůže se všemi druhy pozemních staveb » jako jsou bytové a rodinné domy, kancelářské nebo občanské budovy či budovy a systémy pro skladování nebo výrobu. Naší specializací jsou zejména spodní a hrubé stavby, ale provedeme i rekonstrukci nebo kompletní dům na klíč. K tomu vám navíc vyřídíme i dotace Dešťovka » nebo Nová zelená úsporám ».

Zaměřujeme se také na stavby inženýrských sítí » jako jsou vodovodní a dešťové kanalizace a kanalizační řady, retenční nádrže či vsakovací systémy. Ve spolupráci s partnery také realizujeme vodovodní potrubí a domovní či areálové přípojky. Dokážeme pro vás zhotovit také veřejné osvětlení, plynovod nebo třeba internet.

Prostřednictvím naší divize Klimatizace – Hustopeče » dokážeme kompletně připravit stavbu na montáž klimatizace a vhodnou klimatizaci vám také dodat, kvalitně namontovat a pravidelně důkladně servisovat.

Kompletní přehled nabízených služeb »

Máte zájem o hotový projekt? Potřebujete zpracovat projektovou dokumentaci?