Dotace Dešťovka

Plánujete-li stavět hrubou stavbu včetně střechy nebo dům na klíč, zvažte, zda nebudete chtít využít v čím dál častějších obdobích sucha srážkovou či odpadní vodu. Ušetříte tak přírodu a v budoucnu i své peníze. Vždyť i naše babičky na vesnicích zachycovali dešťovou vodu do nádob a dobře věděli proč. Využijte v rámci stavby s 1. jihomoravskou stavební s.r.o. dotaci Dešťovka!

Můžete tak ušetřit až 105 000 Kč. Rádi vám už u hrubé stavby domu dotaci vyřídíme a zajistíme vše, co je k získání dotace potřeba. Váš dům i celým systém na využití srážkové a odpadní vody naprojektujeme a postavíme. Vše včetně realizace tak získáte jednoduše a bez starostí od jednoho dodavatele.

Dotace Dešťovka logo

Dotace Dešťovka

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Dotace je určena na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Aktuálně, od srpna 2017, probíhá druhá výzva Dešťovka II a příjem žádostí bude ukončen vyčerpáním její alokace. Výše alokace činí 440 milionů korun a v současné chvíli je vyčerpána zhruba polovina. Žádat dotaci v rámci druhé vlny je možné na všechny stávající i plánované rodinné, rekreační a bytové domy v celé ČR, které jsou určeny k trvalému bydlení.

Z dotace lze pokrýt až 50 % z celkových způsobilých výdajů (výdaje přímo spojené s realizací podporovaných opatření) na pořízení některého ze tří typů systémů:

Dešťovka možnost čerpání dotace
  1. čištění šedé vody
  2. akumulace vyčištěné šedé vody
  3. řídící jednotky – přepínání zdrojů
  4. akumulace srážkové vody
  5. voda na splachování WC
  6. voda na zálivku

Zdroj obrázku: www.dotacedestovka.cz

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Dotace až 20 000 Kč

+ 3 500 Kč/m³ nádrže (max. 50 % z celkových způsobilých výdajů)

Maximální výše dotace: 55 000 Kč

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Dotace až 30 000 Kč

+ 3 500 Kč/m³ nádrže (max. 50 % z celkových způsobilých výdajů)

Maximální výše dotace: 65 000 Kč

Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové

Dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody).

+ 3 500 Kč/m³ nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu (max. 50 % z celkových způsobilých výdajů)

Maximální výše dotace: 105 000 Kč

Fixní výše dotace se tedy pohybuje od 20 000 do 60 000 Kč v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 Kč/m³ nádrže. Potřebná velikost akumulační nádrže pro získání dotace se vypočítává dle lokality, velikosti a parametrů střechy, zahrady apod. Minimální velikost nádrže musí být 2 m³.

Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.

Dotaci Dešťovka je možné kombinovat i s dotací Nová zelená úsporám » a ušetřit tak dalších až 550 000 Kč!

Proč stavět a čerpat dotaci s 1. jihomoravskou stavební s.r.o.?

Pokud pro vás stavíme hrubou stavbu se střechou (podmínka získání dotace Dešťovka) nebo dům na klíč, naplánujeme s vámi rovnou i systém na využití srážkové a odpadní vody. Následně vymyslíme nejvhodnější řešení, vše naprojektujeme a na základě plné moci vyřídíme dotaci. Hrubou stavbu či dům na klíč pak vč. celého systému také zrealizujeme.

Pokud byste rádi zrealizovanou dešťovou kanalizaci a vnitřní rozvody vody na vašem stávajícím domě, pak vám pomůžeme vyřídit dotaci za podmínky realizace celého sytému na využití srážkové a odpadní vody včetně projektu.

Nabízené služby

1. jihomoravská stavební s.r.o. vám pomůže se všemi druhy pozemních staveb » jako jsou rodinné a bytové domy, kancelářské nebo občanské budovy či budovy pro skladování nebo výrobu. Naší specializací jsou zejména spodní a hrubé stavby, ale provedeme i rekonstrukci nebo kompletní dům na klíč.

Zaměřujeme se také na stavby inženýrských sítí » jako jsou vodovodní a dešťové kanalizace, domovní či areálové přípojky nebo třeba veřejné osvětlení a plynovod.

Pečlivě se sami věnujeme i projekčně přípravné části », která předchází každé stavbě. Vybrat si u nás můžete například z hotových projektů a staveb na klíč nebo si nechat ke stavbě zhotovit projektovou dokumentaci.

Prostřednictvím naší divize Klimatizace – Hustopeče » dokážeme kompletně připravit stavbu na montáž klimatizace a vhodnou klimatizaci vám také dodat, kvalitně namontovat a pravidelně důkladně servisovat.

Kompletní přehled nabízených služeb »

Máte zájem o hrubou stavbu či dům na klíč se systémem pro využití srážkové a odpadní vody? Rádi byste ušetřili díky dotaci? Neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím formuláře » nebo na telefonu 774 653 355.