Obytný soubor Znojmo – Oblekovice

Realizace stavby bytového domu včetně inženýrských sítí, komunikace a veřejného osvětlení.

Stavba bytového domu (06/2019 – 09/2019)

Termín realizace: 12/2018 – 12/2019

Rozsah realizace:

 • projekt pro realizaci stavby bytového domu (06/2019 – 09/2019):
  realizace projekčních prací pro realizaci stavby bytového domu – architektonicko-stavební část, konstrukční část (statika), elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vytápění, plynovod, požárně-bezpečnostní řešení stavby
 • hrubá stavba bytového domu – blok K (12/2018 – 12/2019):
  – hrubá stavba bytového domu;
  – výkopové a zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce VELOX, železobetonové schodiště vnitřní, zateplení soklu, ležatá kanalizace splašková i dešťová, izolace proti vodě folie;
  – komplení konstrukce střechy vč. izolace – tepelná izolace spádová, krytina střechy folie vč. prostupů, klempířské prvky, střešní výlez;
  – dešťová kanalizace vnitřní, přípojky dešťové kanalizace vč. vsakovacích galerií, výkopové a zemní práce.

Termín realizace: 08/2018 – 12/2019

Rozsah realizace:

  • inženýrské sítě (08/2018 – 12/2019):
   splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek a vsakovacích galerií, vodovod vč. výkopových a zemních prací
  • komunikace (03/2019 – 12/2019):
   podkladní nosné vrstvy, zivičné povrchy, obrubníky, dlažby chodníků a parkovacích stání, silnice, uliční vpusti, veřejné osvětlení, sanace pláně pod komunikací
Výstavba bytových domů

Napište nám

Sídlo firmy

Adresa pobočky Hustopeče:
1. jihomoravská stavební s.r.o.
Husova 3
693 01 Hustopeče

Sídlo firmy a fakturační údaje:
1. jihomoravská stavební s.r.o.
Lidická 1005/23b
602 00, Brno – Veveří

IČ: 293 68 189
DIČ: CZ 2936 8189

+420 778 072 949

info@prvnijihomoravska.cz