Kanalizace pro firmu Navos

Vybudování nové splaškové kanalizace včetně přípojek do jednotlivých objektů a napojení do čistírny odpadních vod.

Inženýrské sítě

Vybudování nové splaškové kanalizace včetně přípojek do jednotlivých objektů a napojení do čistírny odpadních vod.

Vybudování kompletní dešové kanalizace včetně napojení z jednotlivých budov do vsakovacích boxů.

Protlak v délce 12 metrů, rekonstrukce čističky odpadních vod včetně dodávky kalových čerpadel. Provedení kompletíních zemních prací včetně dodávky materiálů, provedení tlakových i kanalizačních zkoušek. Práce za pomoci pažení, asfaltové  a betonové zapravení po výkopu kanalizace.

Osazení železobetonových šachet propejených kanalizačním potrubím o průměrech 400 a 300 mm v kvalitě SN12. Obojí vedení bylo provedeno v délce 950 metrů.

Napište nám

Sídlo firmy

Adresa pobočky Hustopeče:
1. jihomoravská stavební s.r.o.
Husova 3
693 01 Hustopeče

Sídlo firmy a fakturační údaje:
1. jihomoravská stavební s.r.o.
Lidická 1005/23b
602 00, Brno – Veveří

IČ: 293 68 189
DIČ: CZ 2936 8189

+420 778 072 949

info@prvnijihomoravska.cz